უსადენო ინტერნეტი

აირჩიე ტიპი
მინი

4 მბ/წმ

20 ლარი
ინსტალაცია
35 ლარი
ეკონომი

6 მბ/წმ

25 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
სტანდარტი

8 მბ/წმ

30 ლარი
ინსტალაცია
25 ლარი
პრემიუმი

10 მბ/წმ

35 ლარი
ინსტალაცია
უფასო
ტურბო

12 მბ/წმ

40 ლარი
ინსტალაცია
უფასო
პაკეტი მინი ეკონომ სტანდარტი ტურბო
საშუალო სიჩქარე: 4 8 16 24
მინიმალური სიჩქარე: 2 4 8 12
დაყოვნება: < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 8 % < 8 % < 8 % < 8 %
ჯიტერი: < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
მინი 4 2 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
ეკონომ 8 4 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
სტანდარტი 16 8 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
ტურბო 24 12 < 600 მილიწამი < 8 % < 150 მილიწამი
პაკეტი მინი ეკონომ სტანდარტი პრემიუმი ტურბო
საშუალო სიჩქარე: 3.2 4.8 6.4 8 9.6
მინიმალური სიჩქარე: 1.6 2.4 3.2 4 4.8
დაყოვნება: < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი < 600 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 10 % < 10 % < 10 % < 10 % < 10 %
ჯიტერი: < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი < 150 მილიწამი
მინი 3.2 1.6 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
ეკონომ 4.8 2.4 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
სტანდარტი 6.4 3.2 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
პრემიუმი 8 4 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი
ტურბო 9.6 4.8 < 600 მილიწამი < 10 % < 150 მილიწამი