ოპტიკური ინტერნეტი

პაკეტი ეკონომ სტანდარტი პრო ტურბო
საშუალო სიჩქარე: 16 24 32 40
მინიმალური სიჩქარე: 8 12 16 20
დაყოვნება: < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი < 500 მილიწამი
დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი: < 4 % < 4 % < 4 % < 4 %
ჯიტერი: < 70 მილიწამი < 70 მილიწამი < 70 მილიწამი < 70 მილიწამი
ეკონომი 16 8 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი
სტანდარტი 24 12 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი
პრო 32 16 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი
ტურბო 40 20 < 500 მილიწამი < 4 % < 70 მილიწამი