ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის სრული დაფარვა საქართველოს მასშტაბით

სტარტი 25 GEL

20 მბ/წმ
ინსტალაცია 35 ლარი

შეკვეთა
სტანდარტი 30 GEL

30 მბ/წმ
ინსტალაცია 0 ლარი

შეკვეთა
პრო 35 GEL

40 მბ/წმ
ინსტალაცია 0 ლარი

შეკვეთა
ტურბო 40 GEL

50 მბ/წმ
ინსტალაცია 0 ლარი

შეკვეთა
მაქსი 80 GEL

100 მბ/წმ
ინსტალაცია 0 ლარი

შეკვეთა