მომხმარებლის ტიპი
საიდენტიფიკაციო ნომერი
სახელი
რაიონი
დასახლება
იურიდიული მისამართი
საკონტაქტო პირი
ელფოსტა
მობილური
ტელეფონის ნომერი