სქაიტელი
სქაიტელი

სქაიტელის ხედვა ეფუძნება, მაღალტექნოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას, საქართველოს მასშტაბით, ყველაზე რთულ გეოგრაფიულად მიუწვდომელ წერტილებშიც კი.


სქაიტელის ხედვა ეფუძნება, მაღალტექნოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას, საქართველოს მასშტაბით, ყველაზე რთულ გეოგრაფიულად მიუწვდომელ წერტილებშიც კი.