სქაიტელი
სქაიტელი

უთანამედროვესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, კომპანია სქაიტელი ქმნის ახალ შესაძლებლობებს მთელ საქართველოში, საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური მდგრადობის და განვითარების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, თანამედროვე ციფრული საქართველოს იდეის ფორმირებაში.


უთანამედროვესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, კომპანია სქაიტელი ქმნის ახალ შესაძლებლობებს მთელ საქართველოში, საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური მდგრადობის და განვითარების მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, თანამედროვე ციფრული საქართველოს იდეის ფორმირებაში.