თანამედროვე სატელეკომუნიკაციო საშუალებებით, მაღალხარისხიან ინტერნეტთან წვდომა, საქართველოს ყველა ოჯახისთვის, გავხადოთ ხელმისაწვდომი.