სქაიტელის ძირითადი ელექტრონული საკომუნიკაციო (ინტერნეტი) მომსახურების შესახებ ხელშეკრულება. 2024 წლის 01 მაისიდან მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა

სქაიტელის მიერ ფიზიკური პირებისათვის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდების შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, 2024 წლის 1-ლი მარტიდან მოქმედი რედაქცია.

ნახვა

ჩამოტვირთვა

სქაიტელის მიერ ფიზიკური პირებისათვის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდების შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, 2023 წლის 12 სექტემბრიდან მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა

სქაიტელის მიერ ფიზიკური პირებისათვის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდების შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, 2023 წლის 03 თებერვლიდან მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა

სქაიტელის მიერ ფიზიკური პირებისათვის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდების შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, 2023 წლის 03 თებერვლამდე მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა

ძირითადი ხელშეკრულება, ინტერნეტ მომსახურების დანართი N1 2023 წლის 04 დეკემბრიდან მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა

ძირითადი ხელშეკრულება, ინტერნეტ მომსახურების დანართი N1 2023 წლის 04 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა

ძირითადი ხელშეკრულება დანართი IPTV 2023 წლის 04 დეკემბრიდან მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა

ძირითადი ხელშეკრულება დანართი IPTV 2023 წლის 04 დეკემბრამდე მოქმედი რედაქცია

ნახვა

ჩამოტვირთვა